Više od 40 postrojenja za prečišćavanje otpada u Mađarskoj

Otpadni kanalizacijski mulj, otpad iz domaćinstava i bio otpad se tretiraju svakog dana

Pomoć i podrška -ključ našeg uspeha

Znamo da upravljamo mašinom za postavljanje linije komposta , kako da se formira i prekrije gomila. Mi smo tu da obučimo radnike koji su osnova i srce bilo koje fabrike za kompostiranje. Softverske neusaglašenosti? Računajte na nas!

Operateri postrojenjem znaju da mogu potražiti savete od nas, jer znaju da smo u stalnom kontaktu sa njima kada smo im potrebni.Ćesto se dešava da druga postrojenja prelaze na našu tehnologiju jer su dobili preporuke od ovakvih operatera koji su u kontaktu sa nama.Aktivna profesionalna podrška je neprocenjiva u oblasti upravljanaj otpadom..

U Mađarskoj smo zamenili mnoge već instalirane tehnologije kompostinga i integrisale naše rešenje u postojeće Infrastrukture.

Tretirani materijali sa kompost tehnologijom®

Biorazgradivi ulazni materijali tretirani našom tehnologijom su sledeći:

20 02 01 - biorazgradivi otpad
20 03 01 - mešoviti opštinski otpad
02 01 02 - otpad životinjskog porekla
02 01 03 - otpad biljnog tkiva
19 08 05 - mulj iz tretmana urbanih otpadnih voda
20 01 08 - biorazgradivi kuhinjski i restoranski otpad