Lako prilagodljiva, isprobana u realnim uslovima, industrijska kompost tehnologija za sve vrste bio-razgradivih materija

Poverenje ovom sistemu dale su 44 fabrike za preradu otpada u Mađarskoj

Zašto su naši partneri izabrali baš nas

Tržišni lider u Mađarskoj sa preko 40 referenci u postrojenjima za preradu otpada.

U proteklih 20 godina obezbedili smo i isporučili kompostal tehnologiju širom Mađarske.

Preko 20 godina velikog i intezivnog iskustva

Mi nismo samo dobavljači kompost tehnologije, već smo izgradili i upravljamo velikim postrojenjem za kompost u Tárnoku, Mađarska dugi niz godina.

Usaglašenost sa EU standardima

Naša tehnologija je u skladu sa Referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama (BAT) za tretman otpada i tretman ostataka biološkog otpad.

Efikasnost troškova

Linijski pokriveno kompostiranje pod polupromenljivom membranom je najefikasniji način kada je u pitanju biorazgradivi tretman otpada velikih razmera.

Naš razvoj

Mi radimo sva istraživanja i razvoj i blisko sarađujemo sa domaćim proizvođačima delova i opreme. Sve ovo daje rezultat u odgovornom i stalnom ravoju kompanije.

Podrška

Mi podržavamo i pomažemo našim partnerima. Ako imate bilo kakvih pitanja u bilo koje vreme, mi smo tu da pomognemo dolaskom na lice mesta ili daljinski.

Komposting

Komposting

Naša tehnologija je sposobna da kompostira bilo koju vrstu biorazgradivog otpada. U zavisnosti od ulaznih materijala, rezultat može biti visokokvalitetni kompost ili stabilizovan kompost koji je podesan za unapređenje poljoprivrednog zemljišta.

Kompostiranje pretvara biorazgradivi otpad u kompost koji je bezbedan za ljude, životinje i biljke, a to se ponovo upotrebljava uglavnom kao đubrivo, za poboljšanje zemljišta ili, u nižoj proporciji, oporavljen kao gorivo. Aerobni tretman se može koristiti i za biološku stabilizaciju otpada pre deponije.Egzotermično biohemijsko raspadanje pomaže u saniranju komposta, ubijanju semena, spora i patogenih mikroorganizama.

Tok procesa tretmana kompostingom. Za postizanje najboljeg kvaliteta komposta, nakon prvog sazrevanja kompost se zamenjuje i ponovo pokriva za sekundarni proces sazrevanja.
Mehaničko biološki tretman (MBT)

Mehaničko biološki tretman (MBT)

Naša tehnologija omogućava efikasan tretman opštinskog čvrstog otpada (municipal solid waste-MSW) pre odlaganja na deponiju. Mehanički biološki tretman (MBT) je obično dizajniran da pripremi materijale za jednu ili više namena i da se stabilizuje organski deo preostalog otpada. Još jedna svrha MBT je razgradnja materijala za dalju preradu (npr. priprema čvrstog otpada za gorivo)..

Izlaz iz MBT postrojenja je znatno smanjen u težini i kada se adekvatno stabilizuje njegova emisija u vazduh (npr. mirisa i metana) u poređenju sa neobrađenim materijalom može se smanjiti za otprilike 90–98 % kada se deponuje.

Mehaničko biološki tretman (MBT)
Mehaničko biološki tretman (MBT) tok procesa. Šematski pogled, primenjeni tok procesa može da varira u postrojenjima.

Na video snimku se vidi mali deo probne operacije u fabrici MBT u Mađarskoj. Pokrivanje gomile kompostinga (MSW) prvi put je trajalo samo 10 minuta za osoblje. Navlaka je dizajnirana za vučenje, uzdužno i horizontalno ojačano šivenje sprečava cepanje materijala.

Compostal Cover®

Pokrivene linije ili gomile su prekrivene polu-promenljivim membranskim poklopcima tj. pokrivkama, koji su sistem tretiranja emisija, kao što su mirisi, amonijak, VOC-ovi, prašina i bioaerosol iz aktivnog kompostiranje gomile.

Poklopac-navlaka je formiran od tekstilnog laminata sa membranom koja je srednji sloj i funkcionalna komponenta. Zadržavanje emisije se zasniva na kombinaciji tečnog kondenznog sloj koji se generiše na unutrašnjoj površini navlake, koja deluje kao neka vrsta bio- sloja za uklanjanje većine rastvara gasovitih supstanci i polupromenljivog ponašanje membrane.

Elektronski mikroskopski snimak Kompostalnog omota®
Elektronski mikroskopski snimak Kompostalnog omota®.

Prateći silu gravitacije, kapljice se formiraju i kaplju i tako održavaju postojanu razmenu sa nezasićenom vodom koja zauzvrat osigurava mogućnost zadržavanja mirisa. Još jedna važna funkcija polupromenljive membrane pokrivke kao sistemske komponente je da obezbedi optimalno upravljanje vlagom tokom navedenog procesa biološkog tretmana.

Ostvarene ekološke prednosti
  • Niska potrošnja energije: 1,5–4 kWh/t ulaznog materijala (u zavisnosti od dizajna i vrsta aerobnog biološkog tretmana).
  • Smanjenje emisija bez dalje razmene medija (bez iscrpljivanja) kao u slučaju biofilteri.
  • Nema nastanka mirisa što omogućava polupromenljiva pokrivka- membrana.
  • Najniži ekvivalent ugljen-dioksida u poređenju sa drugim tehnologijama za operaciju kompostiranja.
Kompostalni poklopac® je potpuno vodootporan
Kompostalni poklopac® je potpuno vodootporan, štiti linijsku gomilu od isušivanja dok se omogućava razmena gasa.

Kompostalna® tehnologija

Elektro, mašinski i računarski inženjeri razvili su tehnologiju koja se široko koristi u Mađarskoj za tretiranje više od 400.000 metričkih tona otpada godišnje.U proteklih dvadeset godina mi smo optimizovali naš proizvod da postane unosna alternativa zapadnim konkurentima. Kao mala,ali ipak efikasna kompanija fleksibilni smo i brzi kada su u pitanju prilagođena rešenja. Linijski pokriveno kompostiranje je isplativ, efikasan i ekološki prihvatljiv način za tretiranje raznih biorazgradivi otpad - čak i u isto vreme! Sistem je potpuno modularan da omogući veliku fleksibilnost kada je to potrebno.

Kompostalna® tehnologija se sastoji od pet glavnih komponenti:

  • Compostal Cover®
  • Linijska mašina-laki utovarivač za navlačenje pokrivke
  • Kontrolisanje softvera pomoću podrške za SCADA i modbus
  • Kontrolna jedinica
  • Industrijski ventilator
  • Sonda za temperaturu i kiseonik

Tehnologija koju u praksi sprovodi naša kompanija navedena je u Referentnom dokumentu za najbolju dostupnu tehniku (BAT) za tretman otpada po Direktivi o industrijskim emisijama 2010/75/EU.

TÜV sertifikat za komposting pokrivku

TÜV sertifikat

Projektovano i proizvedeno u saradnji sa našim parterima u Mađarskoj

Najbolja dostupna tehnologija u kompostiranju

.NET baziran na industrijskom kontrolnom sistemu